Medlemskap

Medlemskap


Vill Du bli medlem i Skokloster Gille. Anmäl Dig genom att betala in medlemsavgiften på plusgirokonto 434 35 19-7. Ange namn och adress samt Din e-postadress när Du betalar.


Du kan också anmäla ditt intresse till info@skoklostergille.se och anmäla Ditt medlemskap.

 

Medlemsavgiften för 2022 är:

160:- för enskilt medlemskap och 260:- för familj.

Enskild medlem har en röst och familjemedlem har två röster, om två familjemedlemmar är närvarande vid mötet.


Välkommen till vår förening! 


Tidning för våra medlemmar


Skokloster Gilles medlemsblad utkommer med två nummer per år.

Bladet informerar om Gillets aktiviteter och andra händelser.


Meningen med bladet är att medlemmarna själva ska skriva och berätta. Medlemsbladet fyller en viktig funktion för de medlemmar som av olika anledningar inte kan vara med på Gillets aktiviteter.