Styrelse  SKOKLOSTER GILLE


Styrelsen för Skokloster Gille har för verksamhetsåret 2020 följande sammansättning:


  • Ordförande Rolf Wallin
  • Sekreterare Kerstin Lagercrantz
  • Kassör Birgitta Ericsson
  • Ledamot Britt-Marie Nyberg
  • Ledamot Folke Lundin
  • Ledamot Susan Söderström
  • Ledamot Hilding Wejdsten
  • Suppleant Anita Hamerslag
  • Suppleant Vakant