Styrelse

Styrelsen för Skokloster Gille har för verksamhetsåret 2024 följande sammansättning:


  • Ordförande Susan Söderström
  • v. ordförande Natali Platevoet
  • Sekreterare Kicki Ericsson
  • Kassör Birgitta Ericsson
  • Ledamot Folke Lundin
  • Ledamot Rolf Wallin
  • Ledamot Leif Andersson
  • Suppleant Anita Hamerslag
  • Suppleant Brigitte Skottke