Styrelse

Styrelsen för Skokloster Gille har för verksamhetsåret 2022 följande sammansättning:


  • Ordförande Susan Söderström
  • Sekreterare Kicki Ericsson
  • Kassör Birgitta Ericsson
  • Ledamot Britt-Marie Nyberg
  • Ledamot Folke Lundin
  • Ledamot Rolf Wallin
  • Ledamot Hilding Wejdsten
  • Suppleant Anita Hamerslag
  • Suppleant Leif Andersson


Uppdateras efter årsmötet den 12 mars 2022