Aktiviteter  SKOKLOSTER GILLE


Skokloster Gille genomför olika aktiviteter under ett verksamhetsår. En del aktiviteter genomförs tillsammans med våra medlemmar, andra riktar sig till allmänheten, som har intresse för kultur, soldater och gammal tradition.
 

Aktiviteter för allmänheten


Gökotta 2019-05-30


Den ekumeniska gudstjänsten går traditionsenligt av stapeln vid Flasta kyrkoruin kl. 08:00 på Kristi Himmelfärds dag.


Friluftsgudstjänst 2019-07-28

Svenska kyrkan i Håbo håller gudstjänst vid Soldattorp nr 48 i Sånka i samarbete med Skokloster Gille. Efter akten blir det "kyrkkaffe". Välkomna att deltaga klockan 14.00.

 

Sommaren 2019 - Öppet torp

Soldattorp nr 48 kommer att hålla öppet för allmänheten lördagar och söndagar under tiden 29 juni - 18 augusti. Torpet håller öppet kl. 12.00 - 17.00, dock ej 28 juli och den 3-4 augusti.